Dotacje unijne

WYBÓR DOSTAWCY - PRASA HYDRAULICZNA – SPC. 18- 17/04/2019

DATA PUBLIKACJI: 14.05.2019

Inwestycja jest realizowana: w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu „Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem". Część – Prasa hydrauliczna rolkowa

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ - Prasa hydrauliczna rolkowa

ZAPYTANIE OFERTOWE – SPC. 18- 17/04/2019

DATA PUBLIKACJI: 14.05.2019

Inwestycja jest realizowana: w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu „Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem". Część – Prasa hydrauliczna rolkowa

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ - Prasa hydrauliczna rolkowa

WYBÓR DOSTAWCY – SYSTEM PAKOWANIA PŁYNNĄ PIANKĄ SPC.17- 31/01/2019

DATA PUBLIKACJI: 14.05.2019

Inwestycja jest realizowana: w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu „Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem". Część – Prasa hydrauliczna rolkowa

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ - Prasa hydrauliczna rolkowa

WYBÓR DOSTAWCY – WYPOSAŻENIE LABORATORIUM SPC.16 - 11/01/2019

DATA PUBLIKACJI: 14.05.2019

Inwestycja jest realizowana: w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu „Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem". Część – Prasa hydrauliczna rolkowa

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ - Prasa hydrauliczna rolkowa