EU-Zuschüsse

Wdrożenie technologii CTFS do seryjnej produkcji wynalazku LAVS

Spectra Lighting Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie technologii CTFS do seryjnej produkcji wynalazku LAVS.” współfinansowany z Działania 2.32 – Kredyt Technologiczny w ramach programu FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii CTFS opracowanej we własnym dziale B&R. Technologia ta pozwoli na uruchomianie seryjnej produkcji produktu - innowacyjnego profilu oświetleniowo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego (LAVS).

W ramach inwestycji technologicznej zostaną wdrożone wyniki własnych prac B&R w trakcie których zostały opracowane:

1.Nowa technologia - CTFS;

2.Nowy produkt – LAVS.

Zarówno technologia jak i produkt są przedmiotem dwóch oddzielnych zgłoszeń patentowych.

W trakcie realizacji projektu zostanie zrealizowane zadanie polegające na modernizacji hali produkcyjnej oraz zbudowaniu i konfiguracji ciągu technologicznego do produkcji profilu LAVS w nowej technologii CTFS.

 

Wartość projektu: 4 405 000,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 202 500,00 zł

WYBÓR DOSTAWCY - PRASA HYDRAULICZNA – SPC. 18- 17/04/2019

DATA PUBLIKACJI: 14.05.2019

Inwestycja jest realizowana: w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu „Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem". Część – Prasa hydrauliczna rolkowa

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ - Prasa hydrauliczna rolkowa

ZAPYTANIE OFERTOWE – SPC. 18- 17/04/2019

DATA PUBLIKACJI: 14.05.2019

Inwestycja jest realizowana: w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu „Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem". Część – Prasa hydrauliczna rolkowa

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ - Prasa hydrauliczna rolkowa

WYBÓR DOSTAWCY – SYSTEM PAKOWANIA PŁYNNĄ PIANKĄ SPC.17- 31/01/2019

DATA PUBLIKACJI: 14.05.2019

Inwestycja jest realizowana: w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu „Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem". Część – Prasa hydrauliczna rolkowa

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ - Prasa hydrauliczna rolkowa

WYBÓR DOSTAWCY – WYPOSAŻENIE LABORATORIUM SPC.16 - 11/01/2019

DATA PUBLIKACJI: 14.05.2019

Inwestycja jest realizowana: w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu „Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem". Część – Prasa hydrauliczna rolkowa

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ - Prasa hydrauliczna rolkowa