Spectra Lighting / Siedziba

ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

tel.: +48 22 567 01 00
fax.: +48 22 567 01 01
e-mail: office@spectra-lighting.pl


 

Spectra Lighting / Zakład Produkcyjny

Załuski 59C,
09-142 Załuski

tel.: +48 23 680 84 70
email: jchojnacka@spectra-lighting.pl

 

 

 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000115846, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
REGON: 015174263, NIP: 525-22-46-565
Nr rejestru GIOŚ: E0006540WZ

Nr konta: Kredyt Bank S.A.
42 1500 2022 1210 1011 6205 0000

Dariusz Lenarciak - Prezes Zarządu

E-mail: office@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 00

Sławomir Cytryniak - Vice Prezes

E-mail: office@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 00

Mirosław Rakoczy - Vice Prezes

E-mail: office@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 00

Magdalena Trębińska

E-mail: sekretariat@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 00

Sławomir Cytryniak - Dyrektor Handlowy

E-mail: office@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 00

Adam Horzela

E-mail: ahorzela@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 604 957 125

Agnieszka Smolczyńska

E-mail: asmolczynska@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 698 441 752

Andrzej Rutkowski

E-mail: arutkowski@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 608 468 800

Arkadiusz Walczak

E-mail: awalczak@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 517 359 402

Cezary Staniszewski

E-mail: cstaniszewski@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 664 717 365

Grażyna Słomiak

E-mail: gslomiak@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 502 303 502

Jacek Polański

E-mail: jpolanski@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 604 468 800

Kazimierz Bednarczyk

E-mail: kbednarczyk@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 504 770 999

Marcin Perekitko

E-mail: mperekitko@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 662 257 432

Paweł Skulimowski

E-mail: pskulimowski@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 602 635 588

Piotr Witkowski

E-mail: pwitkowski@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 502 294 003

Robert Nowak

E-mail: rnowak@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 609 799 779

Agnieszka Smolczyńska

E-mail: asmolczynska@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 698 441 752

Marcin Perekitko

E-mail: mperekitko@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 662 257 432

Renata Rajkowska

E-mail: rrajkowska@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 606 965 135

Sławomir Olszański

E-mail: solszanski@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 502 773 741

Stanisław Kinzerski

E-mail: skinzerski@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 24

Ewa Guszcza

E-mail: eguszcza@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 27

Jarosław Remiszewski

E-mail: jremiszewski@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 600 363 383

Kinga Celejewska

E-mail: kcelejewska@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 519 491 556

Maciej Wójcik

E-mail: mwojcik@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 604 225 625

Małgorzata Rosińska

E-mail: mrosinska@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 90

Patryk Białczak

E-mail: pbialczak@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 786 221 955

Piotr Płochocki

E-mail: pplochocki@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 21

Tomasz Grad

E-mail: tgrad@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 664 717 366

Tomasz Szymański

E-mail: tszymanski@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 54

Piotr Świętochowski - Kierownik Działu

E-mail: pswietochowski@spectra-lighting.pl telefon:

Telefon: +48 505 023 868

Aleksandra Gadzińska

E-mail: agadzińska@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 73

Filip Zieliński

E-mail: fzielinski@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 74

Joanna Grad

E-mail: jgrad@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 88

Sebastian Brzozowski

E-mail: sbrzozowski@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 26

Bartosz Wojciechowski

E-mail: reklamacje@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 602 686 597

Księgowość

E-mail: ksiegowosc@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 40

Mirosław Rakoczy - Dyrektor Zakładu

E-mail: office@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 22 567 01 00

Dawid Cisowski

E-mail: dcisowski@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 23 680 84 71

Joanna Chojnacka

E-mail: jchojnacka@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 23 680 84 70

Krzysztof Kamaszewski

E-mail: kkamaszewski@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 23 680 84 80

Mariola Gorzkowska

E-mail: mgorzkowska@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 23 680 84 70

Michał Sarna

E-mail: msarna@spectra-lighting.pl

Telefon: +48 577 555 605

Formularz kontaktowy

Zgoda na informacje handlowe *

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *