DATA PUBLIKACJI 14.05.2019
WYBÓR DOSTAWCY - PRASA HYDRAULICZNA –
SPC. 18- 17/04/2019 
 Inwestycja jest realizowana: 
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020  
Kredyt na innowacje technologiczne 
 Tytuł Projektu 
 „Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem". 
Część – Prasa hydrauliczna rolkowa 
 Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016. 
 PROTOKÓŁ - Prasa hydrauliczna rolkowa
DATA PUBLIKACJI 17.04.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE – SPC. 18- 17/04/2019 
Inwestycja jest realizowana: 
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne 
Tytuł Projektu 
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – Prasa hydrauliczna rolkowa 
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 21.02.2019
WYBÓR DOSTAWCY – SYSTEM PAKOWANIA PŁYNNĄ PIANKĄ SPC.17- 31/01/2019
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – System pakowania płynną pianką
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
PROTOKÓŁ - System pakowania płynną pianką
DATA PUBLIKACJI 31.01.2019
WYBÓR DOSTAWCY – WYPOSAŻENIE LABORATORIUM SPC.16 - 11/01/2019
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – Oprogramowanie moduł produkcyjny
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
PROTOKÓŁ - Oprogramowanie moduł produkcyjny
DATA PUBLIKACJI 31.01.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE – SPC.17- 31/01/2019
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – System pakowania płynną pianką
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 25.01.2019
WYBÓR DOSTAWCY – WYPOSAŻENIE LABORATORIUM SPC.15- 7/12/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – Wyposażenie laboratorium
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
PROTOKÓŁ Wyposażenie laboratorium
DATA PUBLIKACJI 11.01.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC.16- 11/01/2019
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – Oprogramowanie - moduł produkcyjny
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 08.01.2019
INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SPC.12 - 14/11/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – Oprogramowanie -moduł produkcyjny
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 08.01.2019
WYBÓR DOSTAWCY – DRUKARKA 3D SPC.14- 22/11/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – Drukarka 3D
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 18.12.2018
SKORYGOWANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPC.15 - 07/12/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Wyposażenie laboratorium

Zamawiający wprowadził zmiany do specyfikacji technicznej dwóch urządzeń, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia:
1. Miernik sieciowy
2. Piec laboratoryjny
Do ogłoszenia zostały załączone skorygowane specyfikacje techniczne:
1. Załącznik nr 2 w pliku pt. "zalacznik_nr_2_specyfikacja_techniczna_miernik_sieciowy"
2. Załącznik nr 3 w pliku pt. "zalacznik_nr_3_specyfikacja_piec_laboratoryjny"
W wyniku tej zmiany zostaje wydłużony termin składania ofert do dnia 02/01/2019 do godziny 16:00.
Pozostałe punkty zapytanie nie ulegają zmianie.
Data upublicznienie: 18/12/2018 r.
Nowy termin składania: 02/01/2019 r.
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 07.12.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC.15 - 07/12/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – Wyposażenie laboratorium
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 30.11.2018
INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SPC.13-14/11/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część – Wyposażenie laboratorium
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 25/11/2018
SKORYGOWANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SPC.13 - 14/11/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Wyposażenie laboratorium

"Opis wprowadzonych zmian:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych w tym zapytaniu. Publikując to zapytanie od początku dopuszczaliśmy 
taką możliwość i dlatego na każde z urządzeń laboratoryjnych załączony został oddzielny formularz ofertowy.
W treści zapytania (plik 2018_11_25 ZMIANA DO ZAPYTANIA_ Wyposażeniem laboratorium) w pkt. X „Postanowienia końcowe” zostały skorygowane 
punkty 1 i 2:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
W wyniku tej zmiany zostaje wydłużony termin składania ofert do dnia 28/11/2018 do godziny 16:00.
Pozostałe punkty zapytanie nie ulegają zmianie.
Data upublicznienie: 25/11/2018 r.
Nowy termin składania: 28/11/2018"
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 22.11.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC.14- 22/11/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – Drukarka 3D
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 14.11.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC.13- 14/11/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – Wyposażenie laboratorium
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 25.10.2018
WYBÓR DOSTAWCY – PLOTER FREZUCJĄCY CNC SPC11- 08/10/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – Ploter frezujący CNC
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 22.10.2018
WYBÓR DOSTAWCY – PIŁA DO CIĘCIA PROFILI SPC.6- 07/09/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – Piła do cięcia profili
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 08.10.2018
WYBÓR DOSTAWCY – PLOTER FREZUCJĄCY CNC SPC11- 08/10/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – Ploter frezujący CNC
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 22.10.2018
WYBÓR DOSTAWCY – FREZARKA CNC SPC10- 4/10/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część – Frezarka CNC
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 12.10.2018
WYBÓR DOSTAWCY - LAKIERNIA
SPC9- 28/09/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".
Część - Lakiernia Proszkowa
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 08.10.2018
SKORYGOWANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SPC11- 08/10/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część Ploter frezujący CNC
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 08.10.2018
INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SPC.5-31/08/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część – Przemysłowa drukarka 3D
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 08.10.2018
INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SPC7 - 07/09/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część Ploter frezujący CNC
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 04.10.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC10- 04/10/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część Frezarka CNC
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 28.09.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC9- 28/09/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część Lakiernia Proszkowa
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 13.09.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC8 - 13/09/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część – Oprogramowanie do wirtualnego prototypowania oraz Oprogramowanie do projektowania i badania przepływów termicznych
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 13.09.2018
SKORYGOANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPC7 - 07/09/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część Ploter frezujący CNC
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 07.09.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC7. - 07/09/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część Ploter frezujący CNC
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 07.09.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC6. - 07/09/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część – Piła do cięcia profili aluminiowych i PVC wraz z wyposażeniem:
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 05.09.2018
WYBÓR DOSTAWCYWYCINARKA LASEROWA SPC. 4-27/07/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część – Wycinarka Laserowa
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
PROTOKÓŁ - Wycinarka Laserowa
DATA PUBLIKACJI 31.08.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC.5-31/08/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część – Przemysłowa drukarka 3D
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 27.07.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPC4 – 27/07/2018
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część – Wycinarka laserowa
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 15.12.2017
WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część – Budowa hali produkcyjnej
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 17.11.2017
ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA Z DNIA 16-11-2017
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część - Budowa Hali Produkcyjnej
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 8-12-2017 GODZINA 16:30
DATA PUBLIKACJI 20.10.2017
WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR SPC 3/2017-09-15
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część – Zakup projektu technicznego zminiaturyzowanej płyty sterującej
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 24.10.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPC 1.2/2017-10-23
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część - Budowa Hali Produkcyjnej
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.
DATA PUBLIKACJI 15.09.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPC 3/2017-09-15
Inwestycja jest realizowana:
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł Projektu
„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.
Część – Zakup projektu technicznego zminiaturyzowanej płyty sterującej
Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.